tot

ข้าบดินทร์

ข้าบดินทร์

ข้าบดินทร์ ติดตามละครข้าบดินทร์ย้อนหลัง นำแสดงโดย แมทและเจมส์ มาร์ ทางช่อง 3

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ตอนจบ ย้อนหลัง 28 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ตอนจบ ย้อนหลัง 28 มิ.ย. 58

เรื่องย่อ ข้าบดินทร์ตอนจบ อังกฤษทำสัญญาขึ้นมาใหม่ แต่ทางเสนาบดีเห็นว่ามีเนื้อหาที่ทำให้สยามเสียหาย ถ้าไม่ตกลงก็จะเสี่ยงต่อสงคราม บัวร่วมมือกับหมื่นวิชิต...

, , , , , , , , , ,

65,459 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 27 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 27 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

41,817 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 26 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 26 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

55,648 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 21 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 21 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

46,530 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 20 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 20 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

41,912 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 19 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 19 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

45,813 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 14 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 14 มิ.ย. 58

เรื่องย่อ ข้าบดินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

55,691 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 13 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 13 มิ.ย. 58

เรื่องย่อ ข้าบดินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

32,330 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 12 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 12 มิ.ย. 58

เรื่องย่อ ข้าบดินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

39,259 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 7 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 7 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

33,088 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 6 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 6 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

34,419 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 5 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 5 มิ.ย. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

35,716 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 31 พ.ค. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 31 พ.ค. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

45,141 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ตอนแรก 30 พ.ค. 58

ข้าบดินทร์ ละครข้าบดินทร์ตอนแรก 30 พ.ค. 58

ข้าบดินทร์ย้อนหลัง - ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่เมืองปากน้ำ สมุทรปราการ เหม (เจมส์ มาร์) เป็นบุตรชายคน เดียวของ พระยาบริรักษ์ (จักรกฤษณ์...

, , , , , , , , ,

49,573 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

ข้าบดินทร์ เรื่องย่อละครข้าบดินทร์ แมท ภีรนีย์ คงไทย – เจมส์ มาร์

ข้าบดินทร์ เรื่องย่อละครข้าบดินทร์ แมท ภีรนีย์ คงไทย – เจมส์ มาร์

ข้าเป็นข้าบดินทร์ พ่อข้าเป็นพระยาถือน้ำพระพัทสัจจา พ่อข้าสอนว่า ถึงเจ้าจะเกิดเป็นเศษเสี้ยวธุลีของแผ่นดิน เจ้าจงรู้ว่า แผ่นดินให้อะไรกับเจ้า และตัวเจ้า...

, , , , , , , ,

27,847 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • ตรวจหวย