Link easy life

นางทาส

นางทาส

นางทาส เป็นละครโทรทัศน์แนวพีเรียด บทประพันธ์โดย วรรณสิริ เรื่องราวของ เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจน ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน

นางทาส ละครนางทาสตอนจบ ย้อนหลัง 4 ก.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอนจบ ย้อนหลัง 4 ก.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอนจบ   เรื่องย่อ นางทาสตอนจบ เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

36,836 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 16 ย้อนหลัง 28 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 16 ย้อนหลัง 28 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน16   เรื่องย่อ นางทาสตอน16 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

13,245 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 15 ย้อนหลัง 27 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 15 ย้อนหลัง 27 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน15   เรื่องย่อ นางทาสตอน15 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

11,639 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 14 ย้อนหลัง 21 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 14 ย้อนหลัง 21 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน14   เรื่องย่อ นางทาสตอน14 เที่ยงคิดถึงลูกจึงพยายามหาทางเจอ เมื่อบุญมีขัดขวางทุกอย่าง บุญมีฆ่าปิดปากทาสเพื่อไม่ให้ความลับเรื่องลูกของตน...

, , , , , , , , ,

15,297 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 20 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 20 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน13   เรื่องย่อ นางทาสตอน13 บุญมีเอาใจท่านเจ้าคุณ เที่ยงโกรธที่บุญมีไปอยู่กับท่านเจ้าคุณและขอให้บุญมีหนีไปกับตนเอง บุญมีไม่ยอม...

, , , , , , , , ,

17,193 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 14 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 14 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน12   เรื่องย่อ นางทาสตอน12 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

22,799 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 7 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 7 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน11   เรื่องย่อ นางทาสตอน11 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

13,549 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 6 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 6 มิ.ย. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน10   เรื่องย่อ นางทาสตอน10 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

11,412 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 31 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 31 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน9   เรื่องย่อ นางทาสตอน9 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

10,966 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 30 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 30 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน8   เรื่องย่อ นางทาสตอน8 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

16,554 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 24 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 24 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน7   เรื่องย่อ นางทาสตอน7 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

14,697 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 23 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 23 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน6   เรื่องย่อ นางทาสตอน6 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

21,135 ดูละครย้อนหลัง

3 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 17 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 17 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน5   เรื่องย่อ นางทาสตอน5 พระมหาเทพแอบได้เสียกับขาว เมียของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จนท้องและไม่รับผิดชอบจนขาวต้องฆ่าตัวตาย สาลี่รู้...

, , , , , , , , ,

14,056 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 16 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 16 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน4   เรื่องย่อ นางทาสตอน4 ท่านเจ้าคุณไปราชการที่หัวเมืองได้ตัดสินคดีเรื่องไม้อย่างยุติธรรม โดยไม่เห็นแก่ญาติกันถ้าทำผิด สาลี่กำ...

, , , , , , , , ,

23,480 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 10 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาส ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 10 พ.ค. 59

นางทาส ละครนางทาสตอน3   เรื่องย่อ นางทาสตอน3 เย็น เด็กสาววัยเพียง 16 ปี ซึ่งเกิดในครอบครัวยากจนข้นแค้น ได้ถูกขายมาเป็นทาสบ้าน พระยาสีหโยธิน เพื่อ...

, , , , , , , , ,

17,486 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
อำเภอสุขใจ
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย