บางระจัน

บางระจัน

บางระจัน ละครบางระจัน บางระจันย้อนหลัง

บางระจัน ละครบางระจันตอนจบ 9 มี.ค. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนจบ 9 มี.ค. 58

บางระจันย้อนหลัง - ในปีพุทธศักราช ๒๓๐๑ หลังการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสู่รัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (วิทยา วสุไกร...

, , , , , , , , ,

139,901 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 17 ย้อนหลัง 3 มี.ค. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 17 ย้อนหลัง 3 มี.ค. 58

บางระจันย้อนหลัง - ในปีพุทธศักราช ๒๓๐๑ หลังการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสู่รัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (วิทยา วสุไกร...

, , , , , , , , ,

30,229 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 16 ย้อนหลัง 2 มี.ค. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 16 ย้อนหลัง 2 มี.ค. 58

บางระจันย้อนหลัง - ในปีพุทธศักราช ๒๓๐๑ หลังการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสู่รัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (วิทยา วสุไกร...

, , , , , , , , ,

25,299 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 15 ย้อนหลัง 24 ก.พ. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 15 ย้อนหลัง 24 ก.พ. 58

บางระจันย้อนหลัง - ในปีพุทธศักราช ๒๓๐๑ หลังการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสู่รัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (วิทยา วสุไกร...

, , , , , , , , ,

29,937 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 14 ย้อนหลัง 23 ก.พ. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 14 ย้อนหลัง 23 ก.พ. 58

บางระจันย้อนหลัง - ในปีพุทธศักราช ๒๓๐๑ หลังการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินมาสู่รัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ หรือสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (วิทยา วสุไกร...

, , , , , , , , ,

26,420 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 13 ย้อนหลัง 17 ก.พ. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 13 ย้อนหลัง 17 ก.พ. 58

บางระจันย้อนหลัง - สไบ (ศิรพันธ์ วัฒนจินดา) รู้แล้วว่า ใจ (พศุตม์ บางแย้ม) เป็นสายลับฝั่งอังวะ เลยหาวิธีรั้งใจไม่ให้นำแผนการรบของชาวค่าย บางระจัน ไปส่งข่าว...

, , , , , , , , ,

25,765 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 12 ย้อนหลัง 16 ก.พ. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 12 ย้อนหลัง 16 ก.พ. 58

บางระจันย้อนหลัง - ดอกรัก (ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์) ถูก เจิด (ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์) ฆ่าปิดปาก ก่อนจะหลบหนีออกจากค่ายและถูกพวกของ ทัพ (พงศกร เมตตาริกานนท์...

, , , , , , , , ,

27,393 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 11 ย้อนหลัง 10 ก.พ. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 11 ย้อนหลัง 10 ก.พ. 58

บางระจันย้อนหลัง - เมื่อ งาจุนหวุ่น (โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว) และ เยกินหวุ่น (ภูชิสสะ ศุภธนพัฒน์) นายทัพสองคนแรกแห่งกองทัพอังวะ ต้องพ่ายให้แก่ชาวบ้านบางระ...

, , , , , , , , ,

33,305 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 10 ย้อนหลัง 9 ก.พ. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 10 ย้อนหลัง 9 ก.พ. 58

บางระจันย้อนหลัง - เนเมียวสีหบดี (นิรุตติ์ ศิริจรรยา) รู้ว่าตอนนี้มีชาวบ้านมากมาย รวมตัวกันต่อต้านกองทัพอังวะอยู่ที่บางระจัน จึงแต่งตั้ง งาจุนหวุ่น (โฆษวิส...

, , , , , , , , ,

32,697 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 9 ย้อนหลัง 3 ก.พ. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 9 ย้อนหลัง 3 ก.พ. 58

บางระจันย้อนหลัง - ดอกรัก (ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์) รู้ความลับว่า ใจ (พศุตม์ บานแย้ม) เป็นไส้ศึกอังวะ และถูก เจิด (ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์) ทำร้ายจนสลบ ก่อนจะ...

, , , , , , , , ,

29,597 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 8 ย้อนหลัง 2 ก.พ. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 8 ย้อนหลัง 2 ก.พ. 58

บางระจันย้อนหลัง - ทัพ (พงศกร เมตตาริกานนท์), ขาบ (ฐกฤต ตวันพงค์) และ สังข์ (ปรมะ อิ่มอโนทัย) พา เฟื่อง (กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล) กับ จวง (สาวิตรี สุทธิชานนท์...

, , , , , , , , ,

26,909 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 7 ย้อนหลัง 27 ม.ค. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 7 ย้อนหลัง 27 ม.ค. 58

บางระจันย้อนหลัง - ขณะที่ ทัพ (พงศกร เมตตาริกานนท์) ได้รับการปล่อยตัวจาก เสือปิ่น (ไชย ขุนศรีรักษา) และกำลังควบม้าเพื่อตามมาช่วย เฟื่อง (กัญญ์ณรัณ วงศ์...

, , , , , , , ,

34,563 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 6 ย้อนหลัง 26 ม.ค. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 6 ย้อนหลัง 26 ม.ค. 58

บางระจันย้อนหลัง - แฟง (ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด) สำนึกบุญคุณที่ นายแท่น (ภูริ หิรัญพฤกษ์), นายเมือง (ศิระ แพทย์รัตน์), นายโชติ (ปัญญาพล เดชสงค์), นายอิน...

, , , , , , , ,

31,724 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 5 ย้อนหลัง 20 ม.ค. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 5 ย้อนหลัง 20 ม.ค. 58

บางระจันย้อนหลัง - แฟง (ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด) ไม่รู้ใจตัวเองว่ารัก ทัพ (พงศกร เมตตาริกานนท์) คนรักของ เฟื่อง (กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล) ผู้เป็นพี่สาวมาก...

, , , , , , , ,

31,801 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 4 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 58

บางระจัน ละครบางระจันตอนที่ 4 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 58

บางระจันย้อนหลัง - หลังจาก สไบ (ศิรพันธ์ วัฒนจินดา) ได้รับการช่วยเหลือจาก ใจ (พศุตม์ บานแย้ม) และ ทัพ (พงศกร เมตตาริกานนท์) สไบก็เดินทางมาที่กระทุ่มด่านตามคำ...

, , , , , , , ,

25,035 ดูละครย้อนหลัง

4 years ago

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย