Link easy life

ริมฝั่งน้ำ

ริมฝั่งน้ำ

ริมฝั่งน้ำ ละครแนวโรแมนติก ณ ริมฝั่งน้ำ ที่เต็มไปด้วย ไม้ใกล้ฝั่ง รอวันโค่นล้ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกความธรรมดา ล้วนซุกซ่อนความพิเศษบางอย่างไว้เสมอ

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำตอนจบ ย้อนหลัง 20 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำตอนจบ ย้อนหลัง 20 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ณ ริมฝั่งน้ำ ที่เต็มไปด้วย ไม้ใกล้ฝั่ง รอวันโค่นล้ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาของชีวิต หากแต่ทุกความธรรมดา ล้วนซุกซ่อนความพิ...

, , , , , , , , ,

13,181 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 19 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 19 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 12 พฤกษ์ป่วยแต่ปิดบังอาการจากทุกคน อานัสมาเอาใจวีนัส พฤกษ์ต้องทนเห็นเพราะไม่อยากให้วีนัสเอาอนาคตมาทิ้งไว้กับคนป่วย...

, , , , , , , , ,

4,385 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 14 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 14 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ณ ริมฝั่งน้ำ ที่เต็มไปด้วย ไม้ใกล้ฝั่ง รอวันโค่นล้ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาของชีวิต หากแต่ทุกความธรรมดา ล้วนซุกซ่อนความพิ...

, , , , , , , , ,

3,755 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 13 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 13 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ณ ริมฝั่งน้ำ ที่เต็มไปด้วย ไม้ใกล้ฝั่ง รอวันโค่นล้ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาของชีวิต หากแต่ทุกความธรรมดา ล้วนซุกซ่อนความพิ...

, , , , , , , , ,

3,455 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 12 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 12 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ณ ริมฝั่งน้ำ ที่เต็มไปด้วย ไม้ใกล้ฝั่ง รอวันโค่นล้ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาของชีวิต หากแต่ทุกความธรรมดา ล้วนซุกซ่อนความพิ...

, , , , , , , , ,

2,839 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ณ ริมฝั่งน้ำ ที่เต็มไปด้วย ไม้ใกล้ฝั่ง รอวันโค่นล้ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาของชีวิต หากแต่ทุกความธรรมดา ล้วนซุกซ่อนความพิ...

, , , , , , , , ,

2,183 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 6 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 6 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ณ ริมฝั่งน้ำ ที่เต็มไปด้วย ไม้ใกล้ฝั่ง รอวันโค่นล้ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาของชีวิต หากแต่ทุกความธรรมดา ล้วนซุกซ่อนความพิ...

, , , , , , , , ,

1,640 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 5 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 5 ต.ค. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ณ ริมฝั่งน้ำ ที่เต็มไปด้วย ไม้ใกล้ฝั่ง รอวันโค่นล้ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาของชีวิต หากแต่ทุกความธรรมดา ล้วนซุกซ่อนความพิ...

, , , , , , , , ,

2,328 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 5 พฤกษ์ถูกธนาคารทวงหนี้ที่พ่อกู้ไว้และไม่มีเงินจ่ายค่าดูแลแม่ที่บ้านร่มไม้ แต่พฤกษ์ไม่ยอมบอกใคร บุษกรถูกพามาอยู่บ้านพักราคาถูกกว่า...

, , , , , , , , ,

2,209 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 29 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 29 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 4 พฤกษ์ทำสวนกล้วยไม้ของพ่อต่อเพื่อหารายได้ดูแลแม่ วีนัสช่วยสั่งกล้วยไม้ พฤกษ์ไม่พอใจ และจับได้ว่าวีนัสพาแม่ไปวัด...

, , , , , , , , ,

1,235 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 28 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 28 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 3 ชาญชัยบอกพฤกษ์ว่าเขาคือต้นเหตุที่ทำให้บุษกร แม่พฤกษ์หายไปจากห้อง วีนัสขอให้พฤกษ์พาแม่กลับมาบ้านร่มไม้ พฤกษ์ไม่ยอม...

, , , , , , , , ,

2,114 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 23 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 23 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 2 พฤกษ์จับได้ว่าคนดูแลทำร้ายแม่ ไอลดาเพื่อนหมอของพฤกษ์แนะให้พาแม่ไปอยู่เนอรส์ซิ่งโฮม พฤกษ์อยากดูแลแม่เองแต่งานยุ่งจนบุษกรมีอาการซึม...

, , , , , , , , ,

2,959 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำตอนแรก ย้อนหลัง 22 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ ละครริมฝั่งน้ำตอนแรก ย้อนหลัง 22 ก.ย. 61

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ ตอนที่ 1 พฤกษ์ อาจารย์หนุ่มเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ พ่อเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต คนขับรถคู่กรณีหนีหายไร้ร่องรอย แม่ล้มป่วย ...

, , , , , , , , ,

3,219 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

Teaser ริมฝั่งน้ำ คลิปตัวอย่างละครริมฝั่งน้ำ

Teaser ริมฝั่งน้ำ คลิปตัวอย่างละครริมฝั่งน้ำ

Teaser ริมฝั่งน้ำ คลิปตัวอย่างละครริมฝั่งน้ำ t-ser ริมฝั่งน้ำ teaser ริมฝั่งน้ำ ทีเซอร์ ละคร ริมฝั่งน้ำ ช่อง3 ละครช่อง3 Teaser ริมฝั่งน้ำย้อนหลัง, ตัวอย่างละ...

, , , , , , ,

837 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ

ริมฝั่งน้ำ เรื่องย่อริมฝั่งน้ำ

"ริมฝั่งน้ำ" เป็นละครโทรทัศน์แนว โรแมนติก ผลิตโดยบริษัท เป่า จิน จง จำกัด บทประพันธ์โดย ธุวดารา บทโทรทัศน์โดย เป่ากุ้ย กำกับการแสดงโดย ภูธเนศ หงษ์มานพ...

, , , , , , , ,

2,751 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

อำเภอสุขใจ
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย