เพชรกลางไฟ

เพชรกลางไฟ

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ เขายื่นสมุดให้เธอ เธอก็เอื้อมมือมารับ ระมัดระวังมิให้สัมผัสปลายนิ้ว บทประพันธ์ของ ว.วินิจฉัยกุล

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอนจบ ย้อนหลัง 9 มี.ค. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอนจบ ย้อนหลัง 9 มี.ค. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอนจบ   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอนจบ อนลสารภาพรักอุรวศรี อุรวศรีรักตอบ พระยาไกรหาคู่ให้ดวงแข หม่อมต่วนจิตหลอนถึงเรื่องที่ผ่านมาจนขาด...

, , , , , , , , ,

28,767 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 8 มี.ค. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 8 มี.ค. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน13   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน13 ขนมจีนของอุรวศรีในนามอุษาอร่อยจนเลื่องลือ อนลเห็นอุษาก็รู้ว่าคืออรุวศรี ดวงแขจ้างนัก...

, , , , , , , , ,

15,402 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 2 มี.ค. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 2 มี.ค. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน12   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน12 หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้น...

, , , , , , , , ,

14,501 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 1 มี.ค. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 1 มี.ค. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน11   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน11 หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้น...

, , , , , , , , ,

11,817 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 23 ก.พ. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 23 ก.พ. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน10   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน10 อนลกลับมาบ้านแต่บรรยากาศกับเงียบเหงา เกื้อต้องโทษและรอลงอาญา อุรวศรีกลับมาอยู่เรือนปั้นหยา...

, , , , , , , , ,

13,863 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 22 ก.พ. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 22 ก.พ. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน9   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน9 หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้นในทุกด้าน...

, , , , , , , , ,

11,306 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 16 ก.พ. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 16 ก.พ. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน8   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน8 หม่อมต่วนขอยืมสร้อยเพชรกับอุรวศรี(มิว)เพื่อใช้งานแต่งงานของอรุณวาศรี(บุษ)กับสุรคม...

, , , , , , , , ,

13,534 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 15 ก.พ. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 15 ก.พ. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน7   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน7 เสด็จป้าต้องการจับคู่ให้ อุรวศรีกับสุรคม หม่อมต่วนอยากให้อรุณวาศรีแต่งงานกับสุรคมจึงพยายามพูด...

, , , , , , , , ,

11,541 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 9 ก.พ. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 9 ก.พ. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน6   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน6 หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้นในทุกด้าน...

, , , , , , , , ,

16,795 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 8 ก.พ. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 8 ก.พ. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน5   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน5 หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้นในทุกด้าน...

, , , , , , , , ,

14,066 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 2 ก.พ. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 2 ก.พ. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน4   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน4 หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้นในทุกด้าน...

, , , , , , , , ,

13,472 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 1 ก.พ. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 1 ก.พ. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน3   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน3 หม่อมเจ้าหญิงอุรวศี ผู้อาภัพ เธอต้องใช้ชีวิตในวังและเติบโตขึ้นอย่างอัตคัดคับแค้นในทุกด้าน...

, , , , , , , , ,

12,231 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 26 ม.ค. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟ ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 26 ม.ค. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอน2   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอน2 อุรวศรีกลับบ้านจางวางสมเยี่ยมตากับยาย อนลมาซ้อมจะเข้ที่บ้านจางวางสม เขาเล่นเพลง สีนวล...

, , , , , , , , ,

13,810 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอนแรก ย้อนหลัง 25 ม.ค. 60

เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอนแรก ย้อนหลัง 25 ม.ค. 60

  เพชรกลางไฟ ละครเพชรกลางไฟตอนแรก   เรื่องย่อ เพชรกลางไฟตอนแรก เรื่องราวของหม่อมเจ้าหญิงอุรวศีหรือท่านหญิงหลง ที่ต้องสิ้นเสด็จพ่อหรือเสด็จในกลม...

, , , , , , , , ,

22,456 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

Teaser เพชรกลางไฟ คลิปตัวอย่างละครเพชรกลางไฟ

Teaser เพชรกลางไฟ คลิปตัวอย่างละครเพชรกลางไฟ

  คลิปตัวอย่างละครเพชรกลางไฟ   เพชรกลางไฟ t-ser เพชรกลางไฟ teaser เพชรกลางไฟ ทีเซอร์ ละคร เพชรกลางไฟ ช่อง3 ละครช่อง3 Teaser เพชรกลางไฟย้อนหลัง Teaser...

, , , , , , ,

3,604 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
loading...
loading...
  • ละครย้อนหลังล่าสุด