ขวานฟ้าหน้าดำ

ขวานฟ้าหน้าดำ

ขวานฟ้าหน้าดำ ละครพื้นบ้าน ผลิตโดยบริษัท สามเศียร จำกัด บทละครโทรทัศน์โดย บางแวก กำกับการแสดงโดย ภิภัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ เริ่มตอนแรกในวันที่ 17 มีนาคม 2562

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 18 ย้อนหลัง 19 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 18 ย้อนหลัง 19 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

74 ดูละครย้อนหลัง

4 days ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 17 ย้อนหลัง 18 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 17 ย้อนหลัง 18 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

69 ดูละครย้อนหลัง

5 days ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 16 ย้อนหลัง 12 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 16 ย้อนหลัง 12 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

173 ดูละครย้อนหลัง

2 weeks ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 15 ย้อนหลัง 11 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 15 ย้อนหลัง 11 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

2,108 ดูละครย้อนหลัง

2 weeks ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 14 ย้อนหลัง 4 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 14 ย้อนหลัง 4 พ.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

301 ดูละครย้อนหลัง

3 weeks ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 28 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 28 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

201 ดูละครย้อนหลัง

4 weeks ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 27 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 27 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

190 ดูละครย้อนหลัง

4 weeks ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 21 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 21 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

183 ดูละครย้อนหลัง

1 month ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 20 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 20 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

160 ดูละครย้อนหลัง

1 month ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 14 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 14 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

313 ดูละครย้อนหลัง

1 month ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 13 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 13 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

267 ดูละครย้อนหลัง

1 month ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 7 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 7 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

198 ดูละครย้อนหลัง

2 months ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 6 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 6 เม.ย. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

96 ดูละครย้อนหลัง

2 months ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 31 มี.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 31 มี.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

53 ดูละครย้อนหลัง

2 months ago

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 30 มี.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 30 มี.ค. 62

ขวานฟ้าหน้าดำ เรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ สุทธาเทพ เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้ง ละครขวานฟ้าหน้าดำ...

, , , , , , , , ,

65 ดูละครย้อนหลัง

2 months ago

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย