Fiber 2 U (Top Speed)

บ่วงสไบ

บ่วงสไบ

บ่วงสไบ ละครดราม่าแนวลึกลับ บทประพันธ์ของ ภาคินัย เรื่องราวของความตายที่ไม่ปรารถนา ความผิดบาปที่ถูกนำมายัดเยียดให้ ความแค้นที่ฝังแน่นในใจ ทางช่อง7

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบตอนจบ ย้อนหลัง 14 มี.ค. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบตอนจบ ย้อนหลัง 14 มี.ค. 62

บ่วงสไบ ตอนที่ 15 เทพจะพาแก้วไปรับโทษที่พระนคร ตามผิดที่เคยก่อ แต่ใจหยาบช้าของแก้วมิอาจยอมรับผิด ใช้มะลิต่อรองหนีไป แต่กรรมชั่วตามหลอกหลอน ละครบ่วงสไบตอนจบ...

, , , , , , ,

23,875 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 14 ย้อนหลัง 13 มี.ค. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 14 ย้อนหลัง 13 มี.ค. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

2,448 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 7 มี.ค. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 7 มี.ค. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

2,805 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 6 มี.ค. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 6 มี.ค. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

2,762 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 28 ก.พ. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 28 ก.พ. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

2,381 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 27 ก.พ. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 27 ก.พ. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

4,150 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 21 ก.พ. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 21 ก.พ. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

5,402 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 20 ก.พ. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 20 ก.พ. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

6,422 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 14 ก.พ. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 14 ก.พ. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

2,659 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 13 ก.พ. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 13 ก.พ. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ ตอน6 พุดจีบ ถูก ไอ้ทับ ทาสชายในเรือน ปลอมตัวเป็นโจรมาดักฉุด ทำให้พุดจีบต้องสู้สุดชีวิต เพื่อเอาตัวรอด ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 13 ก.พ....

, , , , , , , , ,

3,594 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 7 ก.พ. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 7 ก.พ. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

4,361 ดูละครย้อนหลัง

5 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 6 ก.พ. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 6 ก.พ. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

4,113 ดูละครย้อนหลัง

5 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 31 ม.ค. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 31 ม.ค. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

3,745 ดูละครย้อนหลัง

5 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 30 ม.ค. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบ ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 30 ม.ค. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่ง ละครบ่วงสไบ ตอนที่...

, , , , , , , , ,

5,418 ดูละครย้อนหลัง

5 months ago

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบตอนแรก ย้อนหลัง 24 ม.ค. 62

บ่วงสไบ ละครบ่วงสไบตอนแรก ย้อนหลัง 24 ม.ค. 62

บ่วงสไบ เรื่องย่อบ่วงสไบ ตอนที่ 1 จากความเจ็บแค้นที่ถูกกดขี่และตราหน้าว่า เป็นแค่ลูกเมียบ่าว แก้ว จึงทำทุกทางเพื่อให้อยู่เหนือ พุดจีบ ลูกเมียแต่งละครบ่วงส...

, , , , , , , , ,

4,960 ดูละครย้อนหลัง

5 months ago

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย