ริษยา

ริษยา

ริษยา บทประพันธ์ของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ เป็นเรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี

ริษยา ละครริษยาตอนจบ ย้อนหลัง 14 ก.พ. 60

ริษยา ละครริษยาตอนจบ ย้อนหลัง 14 ก.พ. 60

ริษยา ละครริษยาตอนจบ   เรื่องย่อ ริษยาตอนจบ เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

29,864 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 14 ย้อนหลัง 13 ก.พ. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 14 ย้อนหลัง 13 ก.พ. 60

ริษยา ละครริษยาตอน14   เรื่องย่อ ริษยาตอน14 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

10,703 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 7 ก.พ. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 13 ย้อนหลัง 7 ก.พ. 60

ริษยา ละครริษยาตอน13   เรื่องย่อ ริษยาตอน13 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

12,824 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 6 ก.พ. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 12 ย้อนหลัง 6 ก.พ. 60

ริษยา ละครริษยาตอน12   เรื่องย่อ ริษยาตอน12 หม่อมชุลีคว้ากรรไกรจะกล้อนผมวรรศิกา แต่ถูกชนกเข้าขวาง ยื้อแย่งกรรไกรจากหม่อมชุลี จนหวิดเกือบถูกแทงเอง...

, , , , , , , , ,

10,423 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 31 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 11 ย้อนหลัง 31 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน11   เรื่องย่อ ริษยาตอน11 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

15,026 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 30 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 10 ย้อนหลัง 30 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน10   เรื่องย่อ ริษยาตอน10 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

10,199 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 24 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 9 ย้อนหลัง 24 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน9   เรื่องย่อ ริษยาตอน9 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

12,130 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 23 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 8 ย้อนหลัง 23 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน8   เรื่องย่อ ริษยาตอน8 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

9,876 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 17 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 17 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน7   เรื่องย่อ ริษยาตอน7 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

15,215 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 16 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 6 ย้อนหลัง 16 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน6   เรื่องย่อ ริษยาตอน6 ชนก(ธันวา สุริยจักร ) ไปคุยกับ หม่อมชุลี(ชไมพร จตุรภุช) แต่ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของหม่อมชุลี ทำให้หลงเชื่อว่าหม่อมชุลีกลับตัวกลับ...

, , , , , , , , ,

11,968 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 10 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 5 ย้อนหลัง 10 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน5   เรื่องย่อ ริษยาตอน5 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

14,987 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 9 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 4 ย้อนหลัง 9 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน4   เรื่องย่อ ริษยาตอน4 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

12,982 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 3 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 3 ย้อนหลัง 3 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน3   เรื่องย่อ ริษยาตอน3 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

21,915 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 2 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยา ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 2 ม.ค. 60

ริษยา ละครริษยาตอน2   เรื่องย่อ ริษยาตอน2 เรื่องราวความรักระหว่าง ม.ร.ว.หริพันธุ์ กับ ชนนี ที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรคใหญ่หลวงขวางกั้นอยู่ นั่นคือ หม่อมชุลี...

, , , , , , , , ,

23,022 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

ริษยา ละครริษยาตอนแรก ย้อนหลัง 27 ธ.ค. 59

ริษยา ละครริษยาตอนแรก ย้อนหลัง 27 ธ.ค. 59

ริษยา ละครริษยาตอนแรก   เรื่องย่อ ริษยาตอนแรก จุดเริ่มต้นในความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับวรรศิกา (ทับทิม-อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์) เมื่อถูกอบสวาท (หยก-ธัญยกันต์...

, , , , , , , , ,

34,325 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • ตรวจหวย