สังข์ทอง

สังข์ทอง

สังข์ทอง ละครพื้นบ้านออกอากาศทางช่อง7 เรื่องราวของท้าวยศวิมล บวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร แต่ปรากฎว่า นางจันท์เทวี มเหสีประสูติ เทวบุตรจุติมา เป็นหอยสังข์

สังข์ทอง ตอนที่ 69 ย้อนหลัง 21 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 69 ย้อนหลัง 21 ต.ค. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

2,371 ดูละครย้อนหลัง

7 days ago

สังข์ทอง ตอนที่ 68 ย้อนหลัง 20 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 68 ย้อนหลัง 20 ต.ค. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

1,125 ดูละครย้อนหลัง

7 days ago

สังข์ทอง ตอนที่ 67 ย้อนหลัง 14 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 67 ย้อนหลัง 14 ต.ค. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

816 ดูละครย้อนหลัง

1 week ago

สังข์ทอง ตอนที่ 66 ย้อนหลัง 13 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 66 ย้อนหลัง 13 ต.ค. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

786 ดูละครย้อนหลัง

1 week ago

สังข์ทอง ตอนที่ 65 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 65 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

970 ดูละครย้อนหลัง

2 weeks ago

สังข์ทอง ตอนที่ 64 ย้อนหลัง 6 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 64 ย้อนหลัง 6 ต.ค. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

823 ดูละครย้อนหลัง

2 weeks ago

สังข์ทอง ตอนที่ 63 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 63 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

4,163 ดูละครย้อนหลัง

3 weeks ago

สังข์ทอง ตอนที่ 62 ย้อนหลัง 29 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 62 ย้อนหลัง 29 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

889 ดูละครย้อนหลัง

3 weeks ago

สังข์ทอง ตอนที่ 61 ย้อนหลัง 23 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 61 ย้อนหลัง 23 ก.ย. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

859 ดูละครย้อนหลัง

4 weeks ago

สังข์ทอง ตอนที่ 60 ย้อนหลัง 22 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 60 ย้อนหลัง 22 ก.ย. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

510 ดูละครย้อนหลัง

4 weeks ago

สังข์ทอง ตอนที่ 59 ย้อนหลัง 16 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 59 ย้อนหลัง 16 ก.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

784 ดูละครย้อนหลัง

1 month ago

สังข์ทอง ตอนที่ 58 ย้อนหลัง 15 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 58 ย้อนหลัง 15 ก.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

459 ดูละครย้อนหลัง

1 month ago

สังข์ทอง ตอนที่ 57 ย้อนหลัง 9 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 57 ย้อนหลัง 9 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

742 ดูละครย้อนหลัง

1 month ago

สังข์ทอง ตอนที่ 56 ย้อนหลัง 8 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 56 ย้อนหลัง 8 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

451 ดูละครย้อนหลัง

1 month ago

สังข์ทอง ตอนที่ 55 ย้อนหลัง 2 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 55 ย้อนหลัง 2 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

704 ดูละครย้อนหลัง

2 months ago

  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย