Link easy life

สังข์ทอง

สังข์ทอง

สังข์ทอง ละครพื้นบ้านออกอากาศทางช่อง7 เรื่องราวของท้าวยศวิมล บวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร แต่ปรากฎว่า นางจันท์เทวี มเหสีประสูติ เทวบุตรจุติมา เป็นหอยสังข์

สังข์ทอง ตอนที่ 80 ย้อนหลัง 1 ธ.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 80 ย้อนหลัง 1 ธ.ค. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร สังข์ทอง ตอนที่...

, , , , , , , , ,

852 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 79 ย้อนหลัง 25 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 79 ย้อนหลัง 25 พ.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร สังข์ทอง ตอนที่...

, , , , , , , , ,

916 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 78 ย้อนหลัง 24 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 78 ย้อนหลัง 24 พ.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร สังข์ทอง ตอนที่...

, , , , , , , , ,

654 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 77 ย้อนหลัง 18 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 77 ย้อนหลัง 18 พ.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

1,301 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 76 ย้อนหลัง 17 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 76 ย้อนหลัง 17 พ.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

654 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 75 ย้อนหลัง 11 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 75 ย้อนหลัง 11 พ.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

1,918 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 74 ย้อนหลัง 10 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 74 ย้อนหลัง 10 พ.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

659 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 73 ย้อนหลัง 4 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 73 ย้อนหลัง 4 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 73 เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประ...

, , , , , , , , ,

941 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 72 ย้อนหลัง 3 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 72 ย้อนหลัง 3 พ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 72 เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประ...

, , , , , , , , ,

914 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 71 ย้อนหลัง 28 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 71 ย้อนหลัง 28 ต.ค. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

951 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 70 ย้อนหลัง 27 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 70 ย้อนหลัง 27 ต.ค. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

1,296 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 69 ย้อนหลัง 21 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 69 ย้อนหลัง 21 ต.ค. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

4,086 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 68 ย้อนหลัง 20 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 68 ย้อนหลัง 20 ต.ค. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

1,731 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 67 ย้อนหลัง 14 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 67 ย้อนหลัง 14 ต.ค. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

1,203 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 66 ย้อนหลัง 13 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 66 ย้อนหลัง 13 ต.ค. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

1,169 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

อำเภอสุขใจ
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย