Link easy life

สังข์ทอง

สังข์ทอง

สังข์ทอง ละครพื้นบ้านออกอากาศทางช่อง7 เรื่องราวของท้าวยศวิมล บวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร แต่ปรากฎว่า นางจันท์เทวี มเหสีประสูติ เทวบุตรจุติมา เป็นหอยสังข์

สังข์ทอง ตอนที่ 65 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 65 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

1,223 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 64 ย้อนหลัง 6 ต.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 64 ย้อนหลัง 6 ต.ค. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

1,117 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 63 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 63 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

4,538 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 62 ย้อนหลัง 29 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 62 ย้อนหลัง 29 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,114 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 61 ย้อนหลัง 23 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 61 ย้อนหลัง 23 ก.ย. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

1,149 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 60 ย้อนหลัง 22 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 60 ย้อนหลัง 22 ก.ย. 61

สังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและนางสนมว่าถ้า...

, , , , , , , , ,

745 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 59 ย้อนหลัง 16 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 59 ย้อนหลัง 16 ก.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

1,019 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 58 ย้อนหลัง 15 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 58 ย้อนหลัง 15 ก.ย. 61

สังข์ทอง เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระ...

, , , , , , , , ,

629 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 57 ย้อนหลัง 9 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 57 ย้อนหลัง 9 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

968 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 56 ย้อนหลัง 8 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 56 ย้อนหลัง 8 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

643 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 55 ย้อนหลัง 2 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 55 ย้อนหลัง 2 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

978 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 54 ย้อนหลัง 1 ก.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 54 ย้อนหลัง 1 ก.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

831 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 53 ย้อนหลัง 26 ส.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 53 ย้อนหลัง 26 ส.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,227 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 52 ย้อนหลัง 25 ส.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 52 ย้อนหลัง 25 ส.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

920 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 51 ย้อนหลัง 19 ส.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 51 ย้อนหลัง 19 ส.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,267 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

อำเภอสุขใจ
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย