Fiber 2 U (Top Speed)

สังข์ทอง

สังข์ทอง

สังข์ทอง ละครพื้นบ้านออกอากาศทางช่อง7 เรื่องราวของท้าวยศวิมล บวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร แต่ปรากฎว่า นางจันท์เทวี มเหสีประสูติ เทวบุตรจุติมา เป็นหอยสังข์

สังข์ทอง ตอนที่ 50 ย้อนหลัง 18 ส.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 50 ย้อนหลัง 18 ส.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

826 ดูละครย้อนหลัง

10 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 49 ย้อนหลัง 12 ส.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 49 ย้อนหลัง 12 ส.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,806 ดูละครย้อนหลัง

11 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 48 ย้อนหลัง 11 ส.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 48 ย้อนหลัง 11 ส.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

846 ดูละครย้อนหลัง

11 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 47 ย้อนหลัง 5 ส.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 47 ย้อนหลัง 5 ส.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

941 ดูละครย้อนหลัง

11 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 46 ย้อนหลัง 4 ส.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 46 ย้อนหลัง 4 ส.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,093 ดูละครย้อนหลัง

11 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 45 ย้อนหลัง 29 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 45 ย้อนหลัง 29 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,201 ดูละครย้อนหลัง

11 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 44 ย้อนหลัง 28 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 44 ย้อนหลัง 28 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,243 ดูละครย้อนหลัง

11 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 43 ย้อนหลัง 22 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 43 ย้อนหลัง 22 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,160 ดูละครย้อนหลัง

11 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 42 ย้อนหลัง 21 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 42 ย้อนหลัง 21 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,004 ดูละครย้อนหลัง

11 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 41 ย้อนหลัง 15 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 41 ย้อนหลัง 15 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,381 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 40 ย้อนหลัง 14 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 40 ย้อนหลัง 14 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,351 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 39 ย้อนหลัง 8 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 39 ย้อนหลัง 8 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,052 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 38 ย้อนหลัง 7 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 38 ย้อนหลัง 7 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

927 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 37 ย้อนหลัง 1 ก.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 37 ย้อนหลัง 1 ก.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,257 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

สังข์ทอง ตอนที่ 36 ย้อนหลัง 30 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 36 ย้อนหลัง 30 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

726 ดูละครย้อนหลัง

12 months ago

  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย