Fiber 2 U (Top Speed)

สังข์ทอง

สังข์ทอง

สังข์ทอง ละครพื้นบ้านออกอากาศทางช่อง7 เรื่องราวของท้าวยศวิมล บวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร แต่ปรากฎว่า นางจันท์เทวี มเหสีประสูติ เทวบุตรจุติมา เป็นหอยสังข์

สังข์ทอง ตอนที่ 35 ย้อนหลัง 24 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 35 ย้อนหลัง 24 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

776 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 34 ย้อนหลัง 23 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 34 ย้อนหลัง 23 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

847 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 33 ย้อนหลัง 17 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 33 ย้อนหลัง 17 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

1,379 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 32 ย้อนหลัง 16 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 32 ย้อนหลัง 16 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

1,079 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 31 ย้อนหลัง 10 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 31 ย้อนหลัง 10 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

1,351 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 30 ย้อนหลัง 9 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 30 ย้อนหลัง 9 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

1,315 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 29 ย้อนหลัง 3 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 29 ย้อนหลัง 3 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

1,050 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 28 ย้อนหลัง 2 มิ.ย. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 28 ย้อนหลัง 2 มิ.ย. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

785 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 27 ย้อนหลัง 27 พ.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 27 ย้อนหลัง 27 พ.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

3,396 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 26 ย้อนหลัง 26 พ.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 26 ย้อนหลัง 26 พ.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

1,473 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 25 ย้อนหลัง 20 พ.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 25 ย้อนหลัง 20 พ.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ นางจันทาเทวีเกิดความริษยาจึงติดสินบนโหรหลวงให้ทำนายว่าหอยสังข์...

, , , , , , , , ,

1,514 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 24 ย้อนหลัง 19 พ.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 24 ย้อนหลัง 19 พ.ค. 61

เรื่องย่อสังข์ทอง ท้าวยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันท์เทวี มีสนมเอกชื่อนางจันทาเทวี ไม่มีโอรสธิดา จึงบวงสรวงและรักษาศีลห้าเพื่อขอบุตร และประกาศแก่พระมเหสีและ...

, , , , , , , , ,

1,054 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 23 ย้อนหลัง 13 พ.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 23 ย้อนหลัง 13 พ.ค. 61

นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ สังข์ทอง ตอนที่ 23 ย้อนหลัง 13 พ.ค. 61...

, , , , , , , , ,

945 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 22 ย้อนหลัง 12 พ.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 22 ย้อนหลัง 12 พ.ค. 61

นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ สังข์ทอง ตอนที่ 22 ย้อนหลัง 12 พ.ค. 61...

, , , , , , , , ,

846 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

สังข์ทอง ตอนที่ 21 ย้อนหลัง 6 พ.ค. 61

สังข์ทอง ตอนที่ 21 ย้อนหลัง 6 พ.ค. 61

นางจันท์เทวีทรงครรภ์ เทวบุตรจุติมา เป็นพระโอรสของนาง แต่ประสูติมาเป็นหอยสังข์ ละครสังข์ทอง ตอนที่ 21 ย้อนหลัง 6 พ.ค. 61...

, , , , , , , , ,

1,070 ดูละครย้อนหลัง

1 year ago

  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย