Link easy life

สี่ไม้คาน

สี่ไม้คาน

สี่ไม้คาน ละครแนวโรแมนติก คอมเมดี้ ดราม่า เป็นบทประพันธ์ของ สีสวลี เรื่องราววุ่นๆ เมื่อคุณยายจอมเฮี้ยบอยากให้ ขึ้น แต่หลานทั้ง 4 อยากลงจากคาน ติดตามทางช่อง7

สี่ไม้คานตอนจบ ย้อนหลัง 15 ต.ค. 62

สี่ไม้คานตอนจบ ย้อนหลัง 15 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

500 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 29 ย้อนหลัง 14 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 29 ย้อนหลัง 14 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

299 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 28 ย้อนหลัง 11 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 28 ย้อนหลัง 11 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

316 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 27 ย้อนหลัง 10 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 27 ย้อนหลัง 10 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

169 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 26 ย้อนหลัง 9 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 26 ย้อนหลัง 9 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

159 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 25 ย้อนหลัง 8 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 25 ย้อนหลัง 8 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

117 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 24 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 24 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

163 ดูละครย้อนหลัง

3 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 23 ย้อนหลัง 4 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 23 ย้อนหลัง 4 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

341 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 22 ย้อนหลัง 3 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 22 ย้อนหลัง 3 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

251 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 21 ย้อนหลัง 2 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 21 ย้อนหลัง 2 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

293 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 20 ย้อนหลัง 1 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 20 ย้อนหลัง 1 ต.ค. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

245 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 19 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 19 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

436 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 18 ย้อนหลัง 27 ก.ย. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 18 ย้อนหลัง 27 ก.ย. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

351 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 17 ย้อนหลัง 26 ก.ย. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 17 ย้อนหลัง 26 ก.ย. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

459 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

สี่ไม้คาน ตอนที่ 16 ย้อนหลัง 25 ก.ย. 62

สี่ไม้คาน ตอนที่ 16 ย้อนหลัง 25 ก.ย. 62

สี่ไม้คาน เขาว่า คบเด็กคือนิพพาน ขึ้นคานคือตายทั้งเป็น ชายในฝันเด็กหรือไม่เด็ก ก็จะยอมอยู่บนคานทำไมกันเล่า แต่เมื่ออีกคนอยากให้ขึ้น แต่อีก 4 คน อยากจะ...

, , , , , , , , ,

532 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

อำเภอสุขใจ
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย