Link easy life

ภาตุฆาต

ภาตุฆาต

ภาตุฆาต ละครแอ็คชั่นดราม่าฟอร์มยักษ์ กับการฟาดฟันของ 2 พี่น้องร่วมสายเลือด โดยมี 2 พระเอกดาวรุ่งโคจรมาพบกันครั้งแรก ตรี ภรภัทร และ เน๋ง ศรัณย์ ทางช่องวัน

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาตตอนจบ ย้อนหลัง 10 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาตตอนจบ ย้อนหลัง 10 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

995 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 31 ย้อนหลัง 9 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 31 ย้อนหลัง 9 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

534 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 30 ย้อนหลัง 8 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 30 ย้อนหลัง 8 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

453 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 29 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 29 ย้อนหลัง 7 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

407 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 28 ย้อนหลัง 3 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 28 ย้อนหลัง 3 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

1,243 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 27 ย้อนหลัง 2 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 27 ย้อนหลัง 2 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

1,216 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 26 ย้อนหลัง 1 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 26 ย้อนหลัง 1 ต.ค. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

705 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 25 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 25 ย้อนหลัง 30 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

1,128 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 24 ย้อนหลัง 26 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 24 ย้อนหลัง 26 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

2,639 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 23 ย้อนหลัง 25 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 23 ย้อนหลัง 25 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

1,667 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 22 ย้อนหลัง 24 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 22 ย้อนหลัง 24 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

1,967 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 21 ย้อนหลัง 23 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 21 ย้อนหลัง 23 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

1,181 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 20 ย้อนหลัง 19 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 20 ย้อนหลัง 19 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

1,467 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 19 ย้อนหลัง 18 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 19 ย้อนหลัง 18 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

555 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 18 ย้อนหลัง 17 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ละครภาตุฆาต ตอนที่ 18 ย้อนหลัง 17 ก.ย. 62

ภาตุฆาต ลำเพา คลอดลูกชายฝาแฝด รวิศ และ ศศิน แต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลำเพาถูก นภา ผู้มีพระคุณของเธอ บังคับขู่เข็ญให้เธอยกศศินให้ ประจวบกับถูกหมอดูทำ...

, , , , , , , , ,

1,567 ดูละครย้อนหลัง

4 months ago

อำเภอสุขใจ
  • ละครย้อนหลังล่าสุด

  • รายการทีวีย้อนหลัง

  • ตรวจหวย